• Антифриз концентрат за промишлена употреба GMB -60℃

Антифриз концентрат за промишлена употреба GMB -60℃

0 коментар(и)/

Производител: PlamaСпесификации:

До - 60 ℃

Използването на антифриз е от изключително голямо значение при двигателите. То се налага за да се постигне високо качество на работа на машината при определени условия.

Това е особено важно при работа на температура под тази на замръзване. Когато двигателят е поставен да работи в условия с температура под 0 градуса по Целзий, течността може и най-вероятно би започнала да замръзва.

Употребата на антифриз в промишлеността

И ако стандартният антифриз отговаря на редица условията за да осигури безпроблемност при ползване в ежедневието, в промишлеността машините доста често са подложени на многократно по-тежки условия и на много по-голямо натоварване и напрежение.

По тази причина, при производството на антифриз за нуждите на промишлеността се използва различно съчетание на базисните вещества, така че да се посрещнат тези допълнителни условия. По-този начин се постига:

  • По-лека работа на двигателя;
  • По-дълъг живот и по-ниски нива на амортизация;
  • Избягване на усложненията при крайни метеорологични условия;

При висококачествените продукти първоначалната малко по-голяма инвестиция води до последващо спестяване на средства, поради това, че се налага по-рядка подмяна и използване на веществото в по-малки количества.