• ПАРАФИН РИМУВЪР

ПАРАФИН РИМУВЪР

0 коментар(и)/

Производител: Kemetyl Poland

Премахва консервационна смазка, парафин, асфалт.


Състав:Композиция от нефтопродукти и емулгатор;
Начин на употреба:Пръска се директно, оставя се известно време да
подейства. Ако е необходимо се напръсква и втори път;
Технически данни:Външен вид: безцветна до жълто-кафява течност; мирис: на нефтопродукти, терпентин; плътност:0,81;
Предупреждения за опасност:запалим;вреден при контакт с кожата и при поглъщане, дразнещ очите и кожата
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания:Срок на годност: 24 м.; Съхранение: В оригинална опаковка, в закрити складови помещения при t 0-
30С; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места.
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Опаковка:ПЕТ бутилка 1 л.; ПЕ туба 10 л.
SDS:SDS_Парафин римувър GHS-CLP