• КЕЪРФЛАЙ
  • КЕЪРФЛАЙ

КЕЪРФЛАЙ

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Концентрат за отстраняване на насекоми


Състав:Алкален хидроксид <5%, амфотерен и нейоногенни ПАВ, фосфонат, ЕДТА-натриева сол, антикорозионни съставки, вода.
Начин на употреба:*от 1:5 до 1:10 с вода, за отстраняване на насекоми.
ТЕХНОЛОГИЯТА НА МИЕНЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ В СТРАНИЦАТА „ВИДЕО“.
Технически данни:Външен вид: почти безцветна течност; мирис: почти без мирис; плътност:1,09÷1,11; pН – стойност (1 % р-р): >13.
Предупреждения за опасност:корозивно действащ; риск от сериозно увреждане на очите, дразни кожата
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания:Срок на годност: 24 м. ; Съхранение:В оригинална опаковка. Да се пази от замръзване; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места.
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Опаковка:ПЕ бутилка 1 кг.; ПЕ туба 5 кг.
SDS:SDS_Кеърфлай GHS-CLP