• Автошампоан
  • Автошампоан

Автошампоан

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Концентрат за външно миене - ръчно


Състав:Амфотерен и нейоногенни ПАВ, ЕДТА-4 натриева сол, бронопол, оцветител, парфюм: бензилов салицилат ; амилцинамал- предизвикват чувствителност.
Начин на употреба:*Разреждане 1:100 с вода;
ТЕХНОЛОГИЯТА НА МИЕНЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ В СТРАНИЦАТА „ВИДЕО“.
Технически данни:Външен вид: почти безцветна течност; мирис: почти без мирис; плътност:0,90÷1,00; pН–стойност (1 % р-р): 6,5-7,5
Съвети за безопасност:Символи за опасност: няма. Рискови фрази: няма; Фрази за безопасност: S2, да се пази далеч от достъп на деца; S 26, при контакт с очите – обилно промиване с вода, S 46, при поглъщане, да се потърси медицинска помощ.
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания:Срок на годност: 24 м. ; Съхранение:В оригинална опаковка. Да се пази от замръзване; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба. ИЛБ се предоставя при поискване.
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Опаковка:ПЕТ бутилка 1 кг.; ПЕТ бутилка 10 кг.