Качеството на смазочните масла се гарантира чрез разработването на научно обосновани технологии, качествени суровини, строга производствена дисциплина и многостепенен лабораторен контрол на всички етапи – контрол на входящите суровини, контрол на междинните продукти и пълен анализ на готовите продукти.

Лабораторията разполага със съвременна апаратура за извършване на над 60 анализа на базови масла, присадки, масла в експлоатация и отработени масла, както и пълен комплект технически и класификационни изпитвания на смазочните масла.

В Лабораторията работят висококвалифициран персонал, който добре познава и работи според изискванията, както на Български държавен стандарт, така и на основните международни стандарти – ISO, DIN, ASTM, IP.

Основната задача на Лабораторията е да осъществява контрол в процеса на производство на смазочните масла ПЛАМА.

Като съпътстваща дейност Лабораторията извършва следните услуги на външни организации:

  • Анализ на суровини – базови масла и присадки
  • Анализ на свежи смазочни масла
  • Анализ на масла в експлоатация по утвърден комплекс, включващ стандартни физико-химични показатели и обследване на елементи от износа чрез Атомна адсорбция
  • Определяне на срокове за смяна
  • Анализ на отработени масла