• AН 220
  • AН 220

Производител: Plama

за смазване на леко натоварени възли в машини и инсталации с проточни и циркулационни системи и за технологични цели като производство на пластични смазки, закаляване на метали и леярско формоване.


DIN 51501, DIN 51517/1, VG 220