• Септичас

Септичас

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Дезинфектант за порвърхности. Течен, слабо алкален, пенлив почистващ и дезинфекциращ препарат, подходящ и за алуминий. Активно вещество - Четвъртични амониеви съединения, бензил -C12-16-алкилдиметил, хлориди – 10.0 g / l00 g (10.0%) За професионална употр


Съдържание:Съдържа алкален хидроксид, комплексообразуватели, нейоногенен ПАВ и Четвъртични (кватернерни) Амониеви Съединения.
Свойства и предимства:* Комбинира почистване и дезинфекция в една стъпка, като спестява време и средства* Бактерициден, фунгициден, вирусоциден спектър на действие* Ефективен при разтваряне на растителни и животински мазнини и белтъци.* Икономичен и ефективен както при твърда, така и при мека вода.* Няма миризма на хлор* Лесно се изплаква.* Добра остатъчна биоцидна активност ( дълготрайна защита от плесени)
Сфери на приложение:За почистване и дезинфекция на повърхности ( под, стени) и оборудване (резервоари, тръбопроводи, доилни агрегати, пастьоризатори и др.) и др.предмети в обекти за производство и търговия с храни, санитарни зони, складове,За почистване и дезинфекция на повърхности, оборудване и предмети в кухненски сектори на обекти с обществено предназначение , лечебни и здравни заведения.Спектър на действие на ЧАС (Бензалкониев хлорид) – бактерициден, фунгициден, вирусоциден.Разрушава клетъчните мембрани с време на въздействие 30 минути. Добра остатъчна активност.
Начин на употреба:Препаратът се употребява под формата на водни разтвори с концентрация 0,5-1,0% (0,5-1,0 г. препарат/ 100 ml работен разтвор) за машинно или ръчно почистване (чрез забърсване на повърхности и оборудване, чрез накисване на предмети или чрез напълване на резервоари, тръбопроводи, съоръжения и др.) Време за въздействие: 30 минути. След почистване да се изплакне с вода. Разходна норма: 120-150 мл./м2Възможно е когато СЕПТИЧАС е разреден до максимум 0,5% работен разтвор, на третираните повърхности чрез забърсване, които не са в контакт с храни, да не се налага последващо изплакване.
Технически данни:Външен вид: течност; Цвят: безцветен до бледожълт;рН –стойност (1 % р-р): 10,0-11,0; плътност – 1,03; Съдържание на бензалкониев хлорид – 100 г./ кг.Съдържание на фосфати в препоръчаните концентрации на работните разтвори – няма.Контролът на концентрацията може да се осъществява чрез измерване на специфичната кондуктивност или чрез титруване.Кривите на проводимост и инструкциите за титруване могат да Ви бъдат предоставени.
Опасни вещества:Cъдържа по малко от 2% натриев хидроксид; бензалкониев хлорид- 100 г./кг. Пиктограми: корозивен GHS05; опасен за околната среда GHS09;
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания:Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба.
Опаковка:ПЕ туба 23 кг.; / ПЕ бутилка 1 кг. – налична само при поръчка на едро /;
SDS:SDS SEPTICHAS
Регистрация в МЗ като биоцидSEPTICHAS CLP AUTHORIZATION