ЛУБРИФОРТНЕО-12

  0 коментар(и)/

  Производител: Plama

  Лубрикант в ХВП за смазване на пластмасови и метални конвейри, транспортиращи стъклени бутилки, алуминиеви опаковки, PET и картонени опаковки.


  Състав:Синтетичен лубрикант
  Свойства и предимства:1. Не уврежда неръждаема стомана, алуминий, стъкло. Също така не уврежда и пластмаса (PET, PE, PP, PC, PA и др.). Не въздейства също на каучуци( Buna, NBR, SBR, EPT).
  2. Има много добри почистващи качества.
  3. Не зависи от твърдостта и температурата на водата.
  4. Има 280 ppm COD.
  5. Слабо пенлив продукт.
  6. Ниска работна концентрация и висока икономичност.
  Начин на употреба:Продуктът се ползва в концентрация 0,1÷0,3%.
  Срокът на употреба на приготвен разтвор е 72 часа, съхранен при температура 15°C. Разтворът трябва да е бистър.
  Технически данни:Външен вид : Бистра, безцветна до жълтеникава течност
  плътност(20 ΟC) : 1,0 g/cm3
  pH (conc. 20 ΟC) : 5,0÷5,5
  съхранение : 0÷40 ΟC
  Разтворимост : Разтваря се при 20 ΟC във вода във всякакви съотношения
  Предупреждения за опасност:H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  H372 Причинява увреждане на органите.
  Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
  Опаковка:Туба 22 кг.
  SDS: SDS_Lubrifortneo-12_BG(1)