• ивет
  • ивет

ивет

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Концентриран препарат, с омекотители. За миене на ръце и съдове


Състав:Анионактивни 5-15%, нейоногенни <5%,
Амфотерни пав <5%, калиев сорбат, парфюм:
Линалоол, хексилцинамалдехид, цитронелол –
Предизвикват чувствителност
Начин на употреба:С домакинска гъба, четка или друго, в концентриран вид или като воден разтвор с подходяща концентрация.
Технически данни:Външен вид: перлена, вискозна течност, рН на 1%-ен воден разтвор: 7,0 ÷ 8,0
Символи за опасност:Няма
Екологичност:Продуктите са съобразени с изискванията на закона за опазване на околната среда.Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания:Продуктите да се пазят от замръзване и директна слънчева светлина. Опаковката се изхвърля само напълно празна.
Опаковка:ПЕТ бутилка 1 кг., ПЕТ бутилка 5 кг.
SDS:SDS_Ivet GHS-CLP