• хипосепт
  • хипосепт

хипосепт

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Комбиниран - почистващ и дезинфекциращ препарат. Съдържа активен хлор! Алкален, пенообразуващ препарат. Премахва мазнини и белтъци. Широкоспектърен дезинфектант.Разрешение на МЗ № 1624-2/06.08.2015 г.


Съдържание:Алкален хидроксид, натриев хипохлорит, нейоногенни ПАВ; комплексообразуватели. Съдържание на активен хлор: 40 г/кг.
Свойства и предимства:* Комбинира почистване, обезмасляване, обезмирисяване, избелване и дезинфекция в една стъпка, като спестява време и средства.
* Бактерициден, фунгициден, вирусоциден спектър на действие.
* Ефективен при разтваряне на растителни и животински мазнини и белтъци.
* Наличието на активен хлор предпазва и от образуването на депа протеини.
* Икономичен и ефективен както при твърда, така и при мека вода.
* Специално създаден да образува активна и стабилна пяна за по-траен контакт с вертикалните повърхности.
* Избелва петна от кръв, подправки, дъбилни вещества, вино, бирен накип и др.
* Лесно се изплаква.
Сфери на приложение:За комбинирано ежедневно почистване и дезинфекция на алкалоустойчиви повърхности от всякакъв вид в производствата на Хранително-вкусовата промишленост, като например маслопреработвателни, месо и рибопреработвателни производства, мандри, обществени кухни и др., както и в Пивоварната индустрия.
Предназначен е за почистване и дезинфекция на машини, оборудване, резервоари, работни повърхности, подове, облицовъчни плочки,стени, работни маси, транспортни ленти, сатъри, дъски за нарязване и др.
Спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно. Разтворите на натриевия хипохлорит се свързват с протеините на клетъчната мембрана, инхибират жизненоважни цитоплазмени метаболитни реакции и предизвикват деструкция на микробната клетка. Време на въздействие: 10-15 минути.
Внимание: Не е подходящ за месинг, мед, поцинковани повърхности!
Начин на употреба: Предназначен е за употреба с почистващи машини с високо и ниско налягане – под формата на пяна, чрез напръскване посредством пулверизатори, чрез моп.
Концентрацията на работния разтвор е 3÷10% ( според степента на замърсяване).
Време за въздействие 20 – 30 минути.
След почистване да се изплакне с питейна вода.
Контролът на концентрацията може да се осъществява чрез измерване на специфичната кондуктивност или чрез титруване.
Кривите на проводимост и инструкциите за титруване могат да Ви бъдат предоставени.
Технически данни:Външен вид: жълтеникава течност
Мирис: на хлор
Плътност: 1,18÷ 1,20
рН –стойност (1 % р-р): 13
Съдържание на активен хлор: 40 г./ кг.
Не съдържа силикати.
Съдържание на фосфати в препоръчаните концентрации на работните разтвори – няма.
Опасни вещества:Cъдържа повече от 5% натриев хидроксид и по-малко от 5% натриев хипохлорит, като активен хлор.
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания:Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба.
Опаковка:ПЕ бутилка 1 кг.; ПЕ туба 25 кг.
SDS:SDS HYPOSEPT
Регистрация в МЗ като биоцидHYPOSEPT CLP AUTHORIZATION