• дрейк универсал

дрейк универсал

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Универсален течен перилен препарат / за пране на дрехи от памук, лен, синтетични тъкани, без коприна и вълна, при различни температури /


Съдържание:Анионактивни ПАВ 5-15%; нейоногенни ПАВ<5%; амфотерни ПАВ<5%; ЕДТА-4-натриева сол <5%;
оптичен избелител, консервант,парфюм: бензил
салицилат, амил цинамалдехид, дипентен-
предизвикват чувствителност.
Сфери на приложение:За пране на дрехи от памук, лен, синтетични тъкани, без коприна и вълна, при различни температури.
Начин на употреба:Добавете директно в прането или в отделенията на пералната машина. Без предпране. Обърнете внимание на указанията върху етикетите на дрехите за избор на програма за пране! ЗА 4-5 кг.дрехи При мека и средно твърда вода – нормално замърсяване – 70 мл. – силно замърсяване -120 мл. При твърда вода – нормално замърсяване – 100 мл. – силно замърсяване – 150 мл.
РЪЧНО ПРАНЕ: 40 мл.за 10 л. вода.
Технически данни:Външен вид: прозрачна течност; мирис: на парфюм;
Съвети за безопастност:Фрази за безопасност: Да се пази от достъп на деца.
При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с
вода и се потърси медицинска помощ.
След употреба ръцете да се измият обилно с вода и се
подсушат.Лица с чувствителна или увредена кожа, да
избягват продължителен контакт с продукта.
При поглъщане да се търси медицинска помощ и се покаже
етикетът.
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания:Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба.
Срок на годност:36 м. ; Съхранение: В оригинална опаковка. Да се пази от замръзване.
ИЛБ се предоставя при поискване.
Опаковка:ПЕ бутилка 1 л.