• билдойл к

билдойл к

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Хидрофобно кофражно масло


Съдържание:Композиция от растителни масла, нефтопродукти, консервант.
Сфери на приложение:В строителството, като антиадхезив.
Начин на употреба:Директно върху сух кофраж /100 – 150 g /м2
Технически данни:Външен вид: светло до тъмно кафява течнос течност; мирис: на мин.терпентин;
Предупреждения за опастност:запалим; вреден при контакт с кожата и при поглъщане, дразнещ очите и кожата, възможна е сенсибилизация при контакт с кожата
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Други указания:Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба. Срокна годност: 24 м.
Съхранение: в закрити складови помещения при t 0-
30С ;.ИЛБ се предоставя при поискване.
Опаковка:ПЕТ бутилка 5 л.; Метален варел 200 л.