АЦИДОУВЪН

  0 коментар(и)/

  Производител: Plama

  Киселинен, непенлив, почистващ препарат за конвектомати, кухни и др. Подходящ за CIP метод.


  Състав:Лимонена киселина >10%, алифатен алкохол и вода;
  Свойства и предимства:Неутрализира алкалността в конвекторната камера след почистването, отстранява варовиковите отлагания от изпарената вода при готвене и оставя повърхностите хигиенични и блестящи.
  Начин на употреба:За директна употреба и изплакване.
  Технически данни: 
  Символи за опасност:Внимание: дразнещ за очите;

   

  Мерки за безопасност: да се пази от достъп на деца; опаковките да се държат плътно затворени; да се избягва контакт с очите;при контакт с очите- обилно промиване с вода и да се търси медицинска помощ;

  Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
  Други указания:Съхранение: в оригинална опаковка, плътно затворена, при температура 0-30С;
  Опаковка:Туба 25 кг.