• ацидосепт

ацидосепт

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Киселинен, пенообразуващ, почистващ препарат. Ефективен за премахване на варовик и ръжда.


Съдържание:Съдържа фосфорна киселина, комплексообразуватели, амфотерен ПАВ и антикорозионни съставки.
Свойства и предимства:* Образува траен защитен филм върху повърхностите.Подходящ за алуминий.
* След употребата му, металните повърхности придобиват/възвръщат своя блясък.
* Икономичен, специално създаден да образува активна и стабилна пяна за по-траен контакт с вертикалните повърхности.
* Елиминира всякаква остатъчна алкалност от предишните стъпки на почистване.
* Ефективен както при твърда, така и при мека вода .
* Лесно се изплаква.
Сфери на приложение:За ежедневно и/или периодично почистване на киселиноустойчиви повърхности, например облицовъчни плочки, работни повърхности, съоръжения, принадлежности в обществени кухни, предприятия на хранително-вкусовата промишленост, складове и др.
Бързо разгражда утайки от котлен камък, варовик, образувала се ръжда и др. минерални замърсявания, както и органични замърсявания като пигменти, протеини, захари и др.
Не причинява корозия върху хромирани повърхности.
Внимание: Не е подходящ за почистване на мрамор!
Начин на употреба:Под формата на разтвор с концентрация 1÷3% според степента на замърсяване. Посредством пенообразуващо устройство с високо или ниско налягане, ръчно или чрез накисване.
Време за въздействие: 5 до 30 минути.
Температура : 0 до 60°С.
След почистване да се изплакне обилно с вода.
При много силно замърсяване може да се използва и като концентрат.
Контролът на концентрацията може да се осъществява чрез измерване на специфичната кондуктивност или чрез титруване.
Кривите на проводимост и инструкциите за титруване могат да Ви бъдат предоставени.
Технически данни:Външен вид: безцветна течност
Мирис: без мирис
Плътност: 1,28 ÷ 1,30
рН – стойност (1 % р-р): 1,80 ÷ 2,20
Съвети за безопастност:Опасни вещества: съдържа повече от 35% фосфорна киселина. .
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания:Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба.
Опаковка:ПЕ туба 25 кг.; / ПЕ бутилка 1 кг. – наличен само при поръчка на едро /; 
SDSSDS_Acidosept_BG