• ацетокс

ацетокс

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Киселинен дезинфекциращ препарат. Без ПАВ. Подходящ за CIP метод. Съдържа пероцетна киселина и активен кислород. Разрешение на МЗ №1909-1/01.04.2016


Състав:Пероцетна киселина, оцетна киселина , водороден пероксид и стабилизатори.
Свойства и предимства:* Незаменим силен концентрат, за CIP- дезинфекция          (терминална)
* Бактерициден (вкл. туберкулоцидно), фунгициден, вирусоциден и спороциден спектър на действие
* Икономичен и ефективен както при твърда, така и при мека вода.
* Ефективен при ниски температури
* Премахва петна и обезмирисява
* Лесно се изплаква.
Сфери на приложение:За ежедневна дезинфекция на пастьоризатори, танкове, резервоари, тръбопроводи, повърхности и машини, влизащи в контакт с хранителни продукти и напитки във всички сфери на Хранително-вкусовата промишленост.
Алуминият и висококачествената стомана са устойчиви при прилагане на препарата на студено.
Не е подходящ за мед! Пластмаси, уплътнения и маркучи трябва да се изпитат по отношение на устойчивост.
Начин на употреба:Под формата на разтвор с концентрация 0,1÷0,5% според степента на замърсяване.
Време за въздействие: 5 до 30 минути.
Температура : 0 до 35С.
При накисване: 6 до 12 часа;при концентрация 0,05- 0,1%
Машини за миене на бутилки ( студена зонa): 0,007-0,01%.
След почистване да се изплакне обилно с вода.
Да не се използва като концентрат.
Контролът на концентрацията може да се осъществява чрез измерване на специфичната кондуктивност или чрез титруване.
Кривите на проводимост и инструкциите за титруване могат да Ви бъдат предоставени.
Технически данни:Външен вид: безцветна течност; Мирис: остър; Плътност: 1,12 – 1,13; рН –стойност (1 % р-р): 2,3 – 2,7
Съдържание на фосфати в препоръчаните концентрации на работните разтвори – няма.
Опасни вещества:пероцетна киселина, водороден пероксид, оцетна киселина.
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Други указания:Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Остатъците от продукта да се изхвърлят на определените места за събиране на опасни вещества. Продуктът е предназначен за професионална употреба.
Допълнителни указания за съхранение и използване на препарата:
  • Да се пази от директна слънчева светлина.
  • Да не се смесва с други почистващи и дезинфекционни средства.
  • Да не се използва като концентрат.
  • Да не се допуска възможност за замърсяване/смесване с органични вещества (мазнини, масла, хартия, гума), както и с ръжда или метални отпадъци.
  • При препомване да не се използват гумени маркучи.
  • Да се съхранява само в оригинални опаковки.
Опаковка:ПЕ туба 22 кг.; / ПЕ бутилка 1 кг. – не се предлага /; 
SDSSDS ACETOX
Регистрация в МЗ като биоцидACETOX biocide