• алкалипен

алкалипен

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Алкален, пенообразуващ, почистващ препарат. Почиства мазнини, белтъци, захари.


Съдържание: Съдържа натриев хидроксид, комплексообразуватели и нейоногенни ПАВ.
Свойства и предимства:* Икономичен и ефективен както при твърда, така и при мека вода.
* Специално създаден да образува активна и стабилна пяна за по-траен контакт с вертикалните повърхности.
* Лесно се изплаква.
* Не съдържа хлор и фосфати.
* Ефективен при разтваряне на растителни и животински мазнини и белтъци.
Сфери на приложение:За ежедневно почистване на алкално устойчиви повърхности в производствата на Хранително-вкусовата промишленост.
За почистване на подове, стени, работни повърхности, плотове, облицовъчни плочки, външно почистване на машини, транспортни средства, колички, транспортни ленти, принадлежности в обществени кухни, складове и др.
Ефективен при разтваряне на мазнини и белтъци.
Внимание: Не е подходящ за месинг, цинк, поцинковани повърхности!
Начин на употреба:Посредством пенообразуващо устройство с високо или ниско налягане, ръчно или чрез накисване
Под формата на пяна с концентрация на разтвора : 3÷10%, т.е. 260 до 870 мл. на 10 л. вода ( според степента на замърсяване). Време за въздействие до 30 минути.
След почистване да се изплакне с вода.
Контролът на концентрацията може да се осъществява чрез измерване на специфичната кондуктивност или чрез титруване.
Кривите на проводимост и инструкциите за титруване могат да Ви бъдат предоставени.
Технически данни:Външен вид: безцветна течност; мирис: почти без мирис; плътност: 1,13-1,15; рН –стойност (1 % р-р): >13
Опасни вещества:Съдържа повече от 10% натриев хидроксид.
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания:Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба.
Опаковка:ПЕ туба 25 кг.; / ПЕ бутилка 1 кг. – наличен само при поръчка на едро /; 
SDSSDS_Alkalypen_BG