• афа

афа

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Силно киселинен, почистващ препарат. Без пяна. Подходящ за CIP метод. Отстранява варовик, млечен, бирен, винен камък


Съдържание:Азотна киселина, фосфорна киселина, инхибитори на корозията.
Предимства:* Предпазва от корозия и е приложим за всички метални, вкл.алуминиеви, керамични и пластмасови повърхности.
* Когато се използва спрямо инструкциите, не се отделят азотни газове, тъй като остава стабилен дори при 80оС Т на работен разтвор.
* Непенливостта на препарата и високата турбулентност в CIP инсталациите способстават за ефективното почистване
* Отстранява ефективно минерални натрупвания, оцветявания, бирен и млечен камък
* Икономичен и ефективен както при твърда, така и при мека вода.
* Лесно се изплаква.
Сфери на приложение:За ежедневно и/или периодично почистване посредством CIP метод на съоръжения в млечната, пивната, винарската промишленост като: пастьоризатори, автоклави, тръбопроводи, танкове, филтри на центрофуги, както и за пасивация на нови съдове и тръбопроводи.
Отстранява минерални натрупвания, оцветявания, бирен и млечен камък във всички области на пивопроизводството и цялата хранително-вкусова промишленост.
Начин на употреба:Чрез циркулация, накисване, обливане, при следните концентрации на работния разтвор: 1-3% за бирен камък, при 10-80ºс, за 10-30 минути; 0,5-2% за млечен камък, при 60-80ºс, за 10-20 минути; 5 -10% за пасивиране, при 60-80ºс, за 10-20 минути; 5-10% за основно измиване на ЦКТ, при 60-80°с, за 30-40 мин.
Контролът на концентрацията може да се осъществява чрез измерване на специфичната кондуктивност или чрез титруване.
Кривите на проводимост и инструкциите за титруване могат да Ви бъдат предоставени.
Технически данни: Външен вид: бистра течност; плътност: 1,26-1,30 г/см³; рН-стойност на 1% р-р 20ºС: 1 – 1,2
Съдържание на фосфати в препоръчаните концентрации на работните разтвори – не повече от 0,1%.
Опасни вещества:съдържа повече от 20% азотна киселина и по-малко от 2,5% фосфорна киселина.
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Други указания:Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Остатъците от продукта да се изхвърлят на определените места за събиране на опасни вещества. Продуктът е предназначен за професионална употреба..
Опаковка:ПЕ туба 25 кг.; / ПЕ бутилка 1 кг. – наличен само при поръчка на едро /; 
SDSSDS_AFA-126_BG