• MOBIL DTE 26 

MOBIL DTE 26 

0 коментар(и)/

Производител: Mobil

хидравлично масло HLP 68 Mobil


Хидравличните масла са продукт, който има изключително голямо значение за правилното функциониране на техниката, в това число и за нуждите на селското стопанство. Подборът на продукт е от огромно значение, защото заедно със смазочните масла, това са едни от продуктите с най-голямо значение за да се осигури възможно най-добра работна среда на скъпоструващата техника.

MOBIL DTE 26 посреща най-високите критерии в сектора

Производителят Mobil е компания, която се радва на изключително висок авторитет от двете страни на Атлантическия океан. Компанията създава продукти, които удовлетворяват на нуждите на производителите, създавайки условия за оптимално ползване на селскостопанските машини при всякакви условия.

Хидравлично масло за нуждите на селското стопанство

Както вече стана въпрос, секторът на селското стопанство е високо интензивен и като такъв, той трябва да бъде в състояние да посрещне нуждите на производителите. Целта на този тип продукти е максимално да улеснят и облекчат работата на предприемачите в този сектор, осигурявайки оптимални условия за работа на техните машини.