CYCLON

Единствената компания в Гърция развивайки едновременно промишленото производство на смазочни материали, производство и търговия на пакетирани смазочни материали и разпространението на течни горива, Cyclon Hellas има за своя основна цел предоставянето на качествени продукти и услуги, които задоволяват както нуждите на потребителите, така и на околната среда.

 

 

Чрез непрекъснато разрастващата се и приятелска мрежа за продажби, компанията обслужва частни и бизнес клиенти, като предлага решения за захранване и смазване на всеки тип двигател. В същото време, като се постави особен акцент върху опазването на околната среда, компанията разработва новаторски методи на производство, които допринасят значително за защитата на околната среда и осигуряването на чисто бъдеще за планетата.

 

От 1981 г., когато Cyclon Hellas е създадена, компанията е инвестирала в технологичните иновации и научни изследвания с цел не само да си осигури технологично превъзходство, но заедно с това и качество и екологичното измерение на продуктите, които тя развива. Уверена в тази философия, компанията се развива постоянно не само в Гърция, но и в останалата част от Европа и Близкия Изток, пазари, на които присъства от 1991 г. насам, като по този начин е гарантирала рентабилността си и, най-важното, удовлетвореността на своите клиенти и партньори.