• ADD Blue
  • ADD Blue
  • ADD Blue
  • ADD Blue

ADD Blue

0 коментар(и)/
Предлагаме на Вашето внимание продукта AdBlue® BlueSky за вторично третиране наотработените газове за автомобили EURO 5 и EURO 6.


AdBlue - продукт за редуциране на вредни емисии от дизеловидвигателиAdBlue®BlueSkyНе се съдържат вещества с описаните опасности в продукта.

Продукт за редуциране на емисиите от азотни окиси вотработените газове на дизелови двигатели. Намаляване на NOxПродуктът не е подходящ за употреба при бензинови и двигателис друг тип гориво, освен нафта.

 

Дръжте IBC контейнерите здраво затворени. Температурата насъхранение е решаваща за годността на AdBlue®, както епоказано по-долу:≤ 10oС - 36 месеца,≤ 25oС - 18 месеца,≤ 30oС - 12 месеца,≤ 35oС - 6 месеца,По-висока от 35oС - значимо намаляване на трайността. Всякапартида да се проверява преди използване. Не дръжте продуктана пряка слънчева светлина.